Contact

MSK SunSquare®

Mireille van Heesch

Hoge Schijf 22

NL-5151 RC  Drunen

Bezoek graag op afspraak!
Postadres voor België:
P.O. Box 33, B-2320 te Hoogstraten
Voor meer informatie:

+31 (0) 416 3629 44

 

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

MSK SunSquare® b.v. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MSK SunSquare® b.v., en/of omdat u deze zelf aan MSK SunSquare® b.v. heeft verstrekt. MSK SunSquare® b.v. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

◦Uw voor- en achternaam

◦Uw adresgegevens

◦Uw telefoonnummer

◦Uw e-mailadres

◦Uw IP-adres

Waarom MSK SunSquare® b.v. gegevens nodig heeft

MSK SunSquare® b.v. verwerkt uw persoonsgegevens om wanneer nodig telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan MSK SunSquare® b.v. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang MSK SunSquare® b.v. gegevens bewaart

MSK SunSquare® b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

MSK SunSquare® b.v. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 In kaart brengen websitebezoek

Op de website van MSK SunSquare® b.v. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MSK SunSquare® b.v. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sunsquare.nl. MSK SunSquare® b.v. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies

MSK SunSquare® b.v. maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan MSK SunSquare® b.v. u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. U kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. U kan uw browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd., ook weer via de browser.

Beveiligen

MSK SunSquare® b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MSK SunSquare® b.v. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MSK SunSquare® b.v. op via info@sunsquare.nl.

Wijzigingen in de Privacyverklaring

MSK SunSquare® b.v. behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. MSK SunSquare® b.v. adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt tot 30 augustus 2018

Contactformulier

Verzenden
MSK SunSquare | Drunen | +31 (0) 416 3629 44